• Rexhep Luci 13/1, Prishtina, Kosovo
  • +386 (0) 38 777 338
  • mail@k-we.com

Fokusi i Shërbimeve

Puna & Teknologjia

Puna jonë bazohet në teknologjinë më të avancuar dhe me pregaditje të kuadrit të kualifikuar për lëmitë e caktuara.

Punë Ekipore

Puna ekipore mundëson realizimin e projekteve nga përgatitja deri në përfundimin e tyre. Ne jemi të njohur si ekip për zgjidhjen e problemeve në sektorë të ndryshëm.

Identitet

Kompania jonë ka identitet në sigurimin e cilësisë dhe të produkteve në shumë shërbime të cilat janë aplikuar në sektorin industrial.

Projektet e fundit

ujesjelles-featured

Rehabilitation of The Water Supply System

Installation of a Flow Control Valve is necessary at the Main Chamber where the DN700 is split in two directions, toward Vushtrri and Mitrovica Town, consisting of two Main Chambers

img_2221

Furnizim me Material

Furnizimet nga kompania  KWE  përfshin një pjesë të madhe të produktve në segmentet kryesore të industris të tilla si: Furnizimi me ujë Ujërat e zeza Sistemet e ujitjes Ngrohjes Qendrore Sistemet e Matjes Rregullimi dhe kontrolli sistemet Termocentralet Minierave Aviacioni civil …

61

Rehabilitimi i Ngrohjes Qendrore në Gjakovë

home2

Sistemit të Ngrohjes Qendrore në Prishtinë

Përmirësimi i Sistemit të Ngrohjes Qendrore në Prishtinë, Kosovë. Instalimin e 2.400 m `tubacionit me tubo Pre izoluar çeliku OD 800 nga prodhimi i energjisë bimore në Obiliq të kompanisë së Qarkut ngrohjes në Prishtinë.

lokomotive

Furnizim me Pjese Kembimi per Rritja Hidraulike e Ventilatorit

battery6

Furnizimi i Baterive për lokomotiva

foto2

Rehabilitimi i Sistemeve të Ujit (Rezervuarët)

(Rezervuarët) në Pejë, Istog dhe Klinë. Ndërtimi i qytetit rezervuarëve dhe tubacione

psd51

Furnizimi me Ujë dhe Rehabilitimi Urban

Programi Kosovar V-VI lotet Stacioni i pompimit në Pejë-Pjesa Mekanike Stacioni i pompimit në Pejë Stacioni i pompimit në Pejë-shtrimin e tubacioneve dhe furnizimin me materiale

pas-shiut-te-furrishem

Instalimi dhe përkrahja teknike per sistemin e ujit në Mitrovica KSV /016 11658

Rehabiliti 14,352 m` Rrjetin e furnizimit të ujit me  HDPE  tuba dim. te nivelit Ø 560 Instalimi i 250 lidhjeve të shtëpive  me HDPE deri në Ø 63

on-line-plan

Instalimi i leximit On-line

Instalimi i leximit On-line Plani i Sistemit të Trajtimit të Ujit, Dorëzimit, Instalimi dhe Trajnim për Monitorimin e Sistemit On-Line.

Pse të punoni me ne?

ksb
ghh
plasson
clayton
SHKARKONI KATALOGUN ME TË GJITHA SHËRBIMET DHE INFORMATAT TONA