• Rexhep Luci 13/1, Prishtina, Kosovo
 • +386 (0) 38 777 338
 • mail@k-we.com

Furnizim me Material

Furnizimet nga kompania  KWE  përfshin një pjesë të madhe të
produktve në segmentet kryesore të industris të tilla si:

 • Furnizimi me ujë
 • Ujërat e zeza
 • Sistemet e ujitjes
 • Ngrohjes Qendrore
 • Sistemet e Matjes
 • Rregullimi dhe kontrolli sistemet
 • Termocentralet
 • Minierave
 • Aviacioni civil dhe Aeroportet