• Rexhep Luci 13/1, Prishtina, Kosovo
  • +386 (0) 38 777 338
  • mail@k-we.com

Furnizimi me Ujë dhe Rehabilitimi Urban

Programi Kosovar V-VI lotet

  • Stacioni i pompimit në Pejë-Pjesa Mekanike
  • Stacioni i pompimit në Pejë
  • Stacioni i pompimit në Pejë-shtrimin e tubacioneve dhe furnizimin me materiale