• Rexhep Luci 13/1, Prishtina, Kosovo
  • +386 (0) 38 777 338
  • mail@k-we.com

Instalimi i leximit On-line

Instalimi i leximit On-line Plani i Sistemit të Trajtimit të Ujit, Dorëzimit, Instalimi dhe Trajnim për Monitorimin e Sistemit On-Line.