• Rexhep Luci 13/1, Prishtina, Kosovo
  • +386 (0) 38 777 338
  • mail@k-we.com

Rehabilitimi i Ngrohjes Qendrore në Gjakovë