• Rexhep Luci 13/1, Prishtina, Kosovo
  • +386 (0) 38 777 338
  • mail@k-we.com

Rehabilitimi i Sistemeve të Ujit (Rezervuarët)

(Rezervuarët) në Pejë, Istog dhe Klinë.

Ndërtimi i qytetit rezervuarëve dhe tubacione