• Rexhep Luci 13/1, Prishtina, Kosovo
  • +386 (0) 38 777 338
  • mail@k-we.com

Sistemit të Ngrohjes Qendrore në Prishtinë

Përmirësimi i Sistemit të Ngrohjes Qendrore në Prishtinë, Kosovë.

Instalimin e 2.400 m `tubacionit me tubo Pre izoluar çeliku OD 800 nga prodhimi i energjisë
bimore në Obiliq të kompanisë së Qarkut ngrohjes në Prishtinë.