• Rexhep Luci 13/1, Prishtina, Kosovo
  • +386 (0) 38 777 338
  • mail@k-we.com

Rreth KWE

Përvoja jonë mbi 15 vjeçare në tregun lokal, rajonal dhe ndërkombtar, shërben si bazë në përmirësimin e punës
së klientëve tanë. Duke ju ofruar zgjidhje kreative dhe inovative, ne garantojmë kualitet të lartë dhe qëndrueshmëri të
produkteve dhe shërbimeve tona. Kualifikimi dhe përvoja jonë në fusha të ndryshme të energjisë, ujit dhe minierave na
mundëson realizimin e projekteve nga inxhinieria dhe
projektimi deri tek ndërtimi i plotë i tyre. Kompetenca jonë është ndërtuar mbi një ekip të inxhinierëve me përvojë që është në gjendje për të zgjidhur problematikat e klientëve duke ju ofruar zgjidhje në të gjithë sektorët e aktivitetit tonë. Ne punojmë në Menaxhim të Ujit, Ujrave të Zeza, Energjisë, Ngrohjës dhe
Industrinë Minerare.
KWE garanton sigurimin e cilësisë së produkteve dhe
shërbimeve të cilat aplikohen në të gjithë sektorët industrial.

about-photo

Ekipi ynë

argjendhalili

Argjend Halili

Chief Operating Officer

z. Argjend Halili iu bashkua Kosova Water and Energy në Shkurt të vitit 2006 në pozitën e zyrtarit per Prokurim dhe Përpilim të Ofertave.

violetahoxha

Dipl. Ing. Violeta Hoxha

Project Manager

Dipl.-Ing. znj. Violeta Hoxha ka studiuar ne Universitetin e Prishtinës, dega e Ndertimtarisë dhe Arkitekturës, drejtimi Hidroteknikë.

blendarcana

Bledar Cana

Procurement

Blendar Cana është udheheqës i sektorit të Propozimeve dhe Prokurimit. Blendari është pjesë e kompanisë Kosova Water and Energy që nga viti 2010, fillimisht si Inxhinier i punishtës dhe pastaj si Menaxhues i projekteve të rehabilitimit të rrjetit të ujësjellësit …

Certifikimet

BS OHSAS 18001 : 2007

BS IHSAS 18001 : 2007

EN ISO 14001 : 2004

EN ISO 14001 : 2004

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

EN ISO 3834-2:2005

EN ISO 3834-2:2005
SHKARKONI KATALOGUN ME TË GJITHA SHËRBIMET DHE INFORMATAT TONA