• Rexhep Luci 13/1, Prishtina, Kosovo
  • +386 (0) 38 777 338
  • mail@k-we.com

Miniera

Instalimi i makinerisë nëntokësore, furnizimi me pjesë rezervë dhe riparimi i pajisjeve nëntokësore. KWE gjithashtu ofron shërbime këshilluese për klientët që bëjnë hapjen e galerive për miniera apo tunele. Nëpërmjet përvojës tonë ne bëjmë përzgjedhjen e makinerive më të përshtatshme të cilat në mënyrë efektive mund të vihen në funksion për realizimin e projekteve të ndryshme në sektorin minerar.